+977-1-4701585 | kcswoyambhu@gmail.com
Kiwanis Club of Swoyambhu Nepal
396151095_839894051168952_5301273833913367550_n

Kiwanis club of Swoyambhu, Nepal has handed over 200 books to the school. It is also promised that the school (Shree Bindrawati Higher Secondary School, Bhimsen Thapa-1, Masel, Gorkha) and the Club will have a good relationship in the future.

Kiwanis club of Swoyambhu, Nepal द्वारा करिब २०० थान पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभएकोले विद्यालयकाे तर्फबाट आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गरिन्छ । साथै आगामी दिनमा विद्यालय (श्री बिन्द्रावती उ माध्यमिक बिद्यालय, भिमसेन थापा-१, मसेल, गोरखा) र उक्त Club काे सुमधुर सम्बन्ध रहने वाचा पनि गरिन्छ ।

Supported by: