+977-1-4701585 | kcswoyambhu@gmail.com
Kiwanis Club of Swoyambhu Nepal
viber_image_2023-04-08_19-49-54-574

Kiwanis Club of Swoyambhu Nepal, Action Club of Swoyambhu Nepal and Budhigandaki Job Center’s Environmental waste plastic management campaign cleaning program has been completed.

किवानिज क्लब अफ स्वयम्भु नेपाल र एक्शन क्लब अफ स्वयम्भु नेपाल तथा बुढिगण्डकी जब सेन्टरले संचालन गरिरहेको वातावरण सम्बन्धि फोहोर प्लास्टिक ब्यबस्थापन अभियान सरसफाई कार्यक्रम सम्पन भयो

Supported by: